Ľudské zdroje

Individuálne riešenia pre HR manažment

 

Manažéri ľudských zdrojov a personálni manažéri každý deň čelia výzve udržať si náskok na personálnom trhu s cieľom prilákania
do spoločnosti najtalentovanejších ľudí a rýchlo a úspešne integrovať nových zamestnancov do firemnej kultúry.

 

Ako to dosiahnuť bez väčšej námahy?

 

Ako špecialista na vysoko motivujúce stimuly už viac ako 35 rokov ponúkame cielený všestranný a komplexný balík na podporu zvýšenia Vášho úspechu.

 

Naši zákazníci sa spoliehajú na naše riešenia šité na mieru, pokiaľ sa jedná o prilákanie nových zamestnancov, motiváciu súčasného tímu
k čo najlepšiemu výkonu a zvýšení lojality svojich zamestnancov.

 

Prilákajte nových zamestnancov

Zvýšte svoju atraktivitu ako zamestnávateľa a „wow“ zážitok
pre uchádzačov. Connex poukazy sú skutočnými motivačnými
nástrojmi nad rámec štandardných benefitov. Vzbuďte záujem už v pracovnom inzeráte, vyniknite na veľtrhoch práce mimoriadnymi benefitmi a generujete tak viac údajov o potenciálnych zamestnancoch.

Privítajte nových zamestnancov špeciálnym uvítacím balíčkom
a využite vynikajúce hodnotenia spoločnosti na hodnotiacich platformách (napr. kununu atď.). Využite naše riešenia poukážok
a povzbuďte svojich zamestnancov, aby aktívne prispeli k úspechu
pri hľadaní nových, talentovaných zamestnancov. S našou podporou
sa stanete najžiadanejším zamestnávateľom.

Udržujte svojich zamestnancov vo firme

Investujete veľa času a peňazí, aby ste prilákali nových zamestnancov, takže konečným cieľom musí byť ich dlhodobé udržanie vo firme. Hlavnými piliermi sú mnohé aspekty, ako je napríklad firemná kultúra, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a atraktívne, spravodlivé odmeňovanie. Často podceňovaným faktorom je pocit uznania, čo môže mať silný pozitívny aj negatívny vplyv na spokojnosť zamestnancov.

Ukážte svojim zamestnancom, že si ceníte ich výnimočné nasadenie a pozoruhodný výkon a poskytnite im pozitívnu spätnú väzbu. Zdôraznite svoju spokojnosť s našimi poukazmi, ktoré sú odmenou s trvalým účinkom. Motivujte svojich zamestnancov k lepším výkonom. To je výhodné pre obe strany.

 

Zvýšte výkonnosť svojich zamestnancov 

Chceli by ste trochu viac?

Dávať zo seba každý deň maximum je požiadavka, ktorú je niekedy ľahšie a niekedy ťažšie splniť. S jasným cieľom sa dá aktivovať určitá rezerva, ktorá Vás vedie späť do „rýchlopruhu“.

Finančné stimuly sa už dlhodobo osvedčené a stále veľmi obľúbené.
Pre súčasnú generáciu, ktorá vstupuje na trh práce, však veľmi často
je na prvom mieste rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a uprednostňuje nižšie príjmy a väčší blahobyt. Čo robiť, ak finančné stimuly (už) nedosahujú želaný efekt?

Okrem peňažných odmien udržujú vysokú úroveň motivácie predovšetkým nástroje s emocionálnou hodnotou. Poskytnite svojim zamestnancom kvalitný čas. Profitujte z oddýchnutých a spokojných zamestnancov a vytvorte obojstranne výhodnú situáciu.

Naše benefity pre Vašich zamestnancov

  • Darčeky pre jubilantov
  • Vianočné darčeky, ktoré sú darčekom aj pre partnera
  • Emocionálne darčeky ako súčasť uvítacích balíčkov
  • Poukazy ako náhrada za zrušené firemné oslavy, firemné výlety,...
  • Svadobné / narodeninové darčeky
  • Uznávanie získanej kvalifikácie (napr. ukončenie školského štúdia, absolvovanie rôznych kurzov,...)
  • Odmeny v súťažiach predaja
  • Ceny v rámci súťaží nápadov
  • Odmena za účasť na školeniach,...
  • Poďakovanie za úspešné ukončenie projektov

Motivácia zamestnancov je mimochodom je daňovo uznateľná.
Zamestnanecké benefity, ktoré sa považujú za náklady zamestnávateľa súvisiace s poskytovaním benefitov, sú do určitej miery oslobodené
od dane z príjmov.

Manažment nápadov – nevyhnutná súčasť dlhodobého úspechu

Kto má najlepší prehľad o Vašej spoločnosti? Vaši zamestnanci! 
Zvyšovanie efektívnosti, správne zaškolenie a zefektívnenie dlhodobo zabehnutých procesov sú faktory, ktoré sa nedajú vyjadriť číslami,
no napriek tomu výrazne prispievajú k úspechu spoločnosti.   

Zamestnanci aktívne prispievajú k rozvoju spoločnosti, majú cenné podnety a nápady a myslia mimo bežného rámca. Majú prelomové
a menšie nápady, ale všetky majú jedno spoločné: zamestnanec o tom premýšľal a to by malo byť odmenené!

Peniaze nie sú v manažmente nápadov všetko. Okrem peňažných odmien udržujú vysokú úroveň motivácie predovšetkým nástroje
s emocionálnou hodnotou. Spoločnosť Connex Vám ponúka osvedčené riešenia poukazov, ktoré povzbudzujú zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti k aktívnej účasti v procese brainstormingu.

Spoločnosť Connex vytvorila vlastnú obchodnú jednotku pre systémové riešenia v oblasti manažmentu nápadov.