Predajné súťaže 

Každý môže byť víťazom

 

Súťaže predaja sú ideálne taktické nástroje na stanovenie priorít
v predaji. Pretože rovnako ako v športových súťažiach, aj v boji
o zákazníka a predajné úspechy je možné cielene využiť hráčsku vášeň človeka a jeho chuť víťaziť. V ťažkých situáciách na trhu alebo pri uvádzaní produktov na trh je dodatočná motivácia predajného tímu prostredníctvom súťaží predaja efektívnym riešením. Povzbuďte svojich zamestnancov.

 

Connex ako špecialista v oblasti podpory predaja s viac než
35-ročnými skúsenosťami Vám ponúka rýchlo realizovateľné, škálovateľné a mnohokrát osvedčené riešenia na maximalizáciu úspechu Vašich súťaží predaja. Dôraz sa pri nich kladie
na emocionálne motivačné nástroje, ktoré Vám umožnia
odmeniť zvýšené nasadenie každého účastníka.

 

Súťaže predaja Vás rýchlejšie dovedú do cieľa

Čo presne by ste chceli pomocou Vašich súťaží predaja dosiahnuť? Na začiatku sa musia presne zadefinovať ciele a určiť správny postup. Ak sú ciele nastavené príliš vysoko alebo nie sú dostatočne zdôvodnené, žiadny účastník sa neprihlási. Svoje ciele si preto definujte realisticky.

Vopred by ste si tiež mali položiť nasledujúce otázky:

  • Ako umožniť všetkým zamestnancom väčšiu šancu na výhru?
  • Aký systém hodnotenia je pre účastníkov aktivizujúci, spravodlivý
    a zrozumiteľný?
  • Ako dlho by mala trvať predajná súťaž?
  • Mali by existovať priebežné hodnotenia a okamžité ceny?
  • Aké komunikačné opatrenia sú potrebné?

Takto sa z Vašej súťaže predaja stane predajný stroj

Stavte pri Vašich súťažiach predaja na odmeny, ktoré vďaka zaujímavej tematike a vysokej vnímanej hodnote dokážu pôsobiť mimoriadne motivačne, takže Vaši účastníci na prvý pohľad zistia: o toto sa oplatí „bojovať“.

Odmeny, ktoré je možné komunikovať prostredníctvom emocionálnych obrázkov a príslušných textov, fungujú! Témy, ako je dovolenka, zážitky, voľný čas a pôžitky na plnej čiare víťazia nad finančnými odmenami alebo aj praktickými vecami. Emocionálne odmeny „made by Connex“, ktoré okrem toho príjemcovi ponúkajú aj slobodu pri výbere a väčšinou sú určené pre 2 osoby, sú vždy správnou voľbou!

V súlade so stanovenými cieľmi a Vašim rozpočtom Vám Connex vďaka svojim skúsenostiam v odvetví poskytne podporu pri všetkých relevantných rozhodnutiach a ponúkne Vám individuálne riešenia
so zárukou úspechu.