Promotion systémy

Hlavným cieľom propagačnej kampane je efektívne zvýšenie predaja. Ďalšou prioritou sú ciele, ako je dosiahnutie efektu uznania a vytváranie kruhu vracajúcich sa zákazníkov. Pre úspešný predaj nestačí iba znížiť ceny. Mali by sa prijať ďalšie opatrenia, pomocou týchto opatrení by sa mal vybudovať emocionálny vzťah k spoločnosti, značke alebo produktu.

 

Online promotion systémy „made by Connex“ Vám pomocou jedinečných riešení pomôžu dosiahnuť stanovené ciele.

Väčší úspech vďaka inteligentným riešeniam

Ciele a rozpočet sú zadefinované, vlastná reklamná agentúra prispela už aj kreatívnymi nápadmi, chýbajú však vhodné podnety a nástroje, ktoré by Vašej promotion akcii dali rozhodujúci impulz a väčšiu efektívnosť?

Radi Vás podporíme pri implementácii Vášho propagačného systému. Viac ako 35 rokov skúseností z rôznych odvetví a prepojené kompetencie v marketingu a IT Vám zabezpečia väčšiu hnaciu silu a vzácnu pridanú hodnotu.

 

Propagačné akcie „Každý vyhráva“

Prispôsobíme sa k Vášmu rozpočtu a navrhneme pre Vás to správne riešenie. Vďaka nám budete môcť nezávisle od počtu účastníkov udeliť neobmedzený počet výhier – a to za pevne stanovený rozpočet.

Promotion systémy spoločnosti Connex Vám tak zaručia zvýšený záujem účastníkov, intenzívnu diskusiu o výrobkoch a značkách a vysoký multiplikačný účinok. Všetko pri optimalizovanom použití rozpočtových prostriedkov a bez potreby viazania interných zdrojov.

Všetko z jednej ruky

Od potvrdenia o kúpe cez propagačnú webovú stránku až po odmenu. Maximalizujte teraz úspešnosť Vašej reklamy a zistite viac o Vašich zákazníkoch pomocou jedinečných IT riešení a hodnotných odmien, ktoré na (opakovanú) kúpu motivujú skutočne KAŽDÉHO.

Zostaňte v kontakte

Krátkodobé akcie, dlhodobé možnosti kontaktov.

Osvedčené online promotion systémy spoločnosti Connex umožňujú jednoduché generovanie kvalifikovaných údajov záujemcov. Zaznamenané údaje možno ideálne využiť na aktivujúcu komunikáciu prostredníctvom newsletterov počas trvania promotion akcie a/alebo na následné marketingové aktivity.Týmto spôsobom dosiahnete nielen dočasné zvýšenie predaja, ale zostanete v kontakte so svojimi zákazníkmi.