Automobilový priemysel

Nabite nákup auta emóciami

Prísnejšie klimatické ciele, alternatívne pohony, autonómne riadenie, konektivita, ... automobilový priemysel prechádza zmenami. Cesta smeruje k digitálnej a udržateľnej budúcnosti, ktorá si vyžaduje stratégie predaja zamerané na zákazníka. Využite naše komplexné know-how v odvetví pre svoje aktivity na trhu!

Riešenia na zvýšenie obratu
a lojality

V prípade prekročenia dodacej lehoty a vzhľadom na neustále narastajúcu globálnu konkurenciu sú potrebné vysoko účinné a zároveň cenovo dostupné riešenia na oslovenie nových zákazníkov, podporu predaja a zvyšovanie lojality, ktoré by oslovili a inšpirovali aj váhavých klientov. Klasické nástroje podpory predaja, ako je reklama, akcie a zľavy, sú neúčinné, najmä u mladšej cieľovej skupiny. Cieľom každého predajcu áut preto musí byť predávať viac než len autá. Okrem elegantného dizajnu na štyroch kolesách sú pre milovníkov automobilov rozhodujúcimi kritériami zážitok z nákupu a emocionálny vzťah k značke, preto tí, ktorí konajú rýchlo a empaticky aj v prípade oneskorenia dodávky alebo popredajného servisu, či už ide o reklamácie, neočakávané opravy atď., dlhodobo posilňujú vzťah so zákazníkom. Riešenia „made by Connex“ s emocionálne príťažlivými témami súvisiacimi s automobilmi Vám mimoriadne uľahčia zabezpečenie spokojnosti zákazníkov a ich lojality k značke.

01   Získavanie nových zákazníkov

Prilákanie nových záujemcov do autosalónu

Rozhodnutie o kúpe vozidla sa väčšinou uskutoční počas skúšobnej jazdy. Počas tohto "živého vystúpenia" môžete predávať rýchlo aj drahé modely. Zorganizujte skúšobnú jazdu s poukazmi na pobyt v hoteli.
Na tento účel sú ideálne Connex hotelové šeky a poukazy, ktoré sú platné pre 2 osoby a umožňujú voľný výber destinácie. Testovacia jazda bude dobrodružstvom pre všetky zmysly!

Bezplatná konzultácia

Osobné odporúčanie dáva dobrý pocit, pretože čo je presvedčivejšie
ako pozitívne referencie od ľudí, ktorých poznáte? Motivujte svojich spokojných zákazníkov, aby sa stali ambasádormi Vašej značky medzi svojimi známymi. Ako motiváciu môžete využiť napr. Connex hotelové poukazy s 1 prenocovaním v jednom z mnohých hotelov podľa vlastného výberu. Vďaka online odporúčaciemu systému Connex, ktorý umožňuje automaticky odmeňovať odporúčajúcich aj odporúčaných, je zaistenie odporúčaní mimoriadne jednoduchá a efektívna.

Zistite viac

Konkurenčný trh si vyžaduje proaktívne konanie a nápady, ktoré
sa odlišujú od konkurencie. Namiesto vysokých zliav (ktoré vyvolávajú pochybnosti o skutočnej hodnote Vašich služieb) sa spoliehajte
na posolstvo značky, ktoré rezonuje na trhu a umožňuje Vám byť nezávislý od zliav. S Connex hotelovými šekmi a poukazmi máte k dispozícii stimuly, ktoré zvyšujú vnímanú hodnotu Vašich modelov a dodajú Vašej značke ďalší emocionálny náboj.

KONTAKTUJTE NÁS
02   Podpora predaja

Predaj viac vozidiel

Pri veľkom počte vozidiel na sklade sú nevyhnutné cielené predajné stratégie. Vysokokvalitné stimuly Connex Vás v tejto úlohe podporia tým, že Vašim potenciálnym kupujúcim ponúkajú možnosť individuálnych dovolenkových zážitkov.

Viac informácií

Vďaka osobnému poradenstvu sa môže klient rýchlejšie rozhodnúť
o nákupe priamo na mieste. Poukážky Connex s viacerými výhodami, ako napríklad pobyty pre 2 osoby, sú ideálne ako účinné stimuly
na návštevu predajcu a dodávajú nákupu vozidla veľmi osobný charakter.

KONTAKTUJTE NÁS

S možnosťou získať mimoriadne žiadané odmeny za predajný úspech
sa rýchlo zvyšuje nadšenie pre činnosť. Spoločnosť Connex ponúka individuálne motivačné produkty s atraktívnym pomerom ceny k hodnote, ktoré povzbudia špičkových pracovníkov aj nováčikov vo Vašom predajnom tíme k ešte intenzívnejšej práci.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
03   Spokojnosť zákazníkov

Dlhodobé udržanie zákazníkov

Zákazníci si nekupujú výrobky alebo služby, zákazníci si kupujú predovšetkým dobré pocity. Čo môže byť samozrejmejšie ako reagovať na zákazníka na emocionálnej úrovni aj v prípade sťažnosti? Spoločnosť Connex ponúka individuálne nástroje na riešenie sťažností, ktoré vďaka motívom dovolenky, radosti a zážitku okamžite vyvolávajú pozitívne pocity a rýchlo vracajú vzťah so zákazníkom do správnych koľají.

Zistite viac

Prekonajte prekročené dodacie lehoty darčekom, ktorý zaručene upokojí: Connex hotelové šeky a poukazy pre 2 osoby garantujú nezabudnuteľný pobyt v jednom z našich partnerských hotelov. Produkty, ktoré boli
v automobilovom priemysle mnohokrát vyskúšané a osvedčené,
sú k dispozícii s rôznym obsahom služieb a v mnohých cenových kategóriách.

VIAC INFORMÁCIÍ

Pri odovzdávaní vozidla hrdému novému majiteľovi využite túto príležitosť na to, aby ste svoje obchodné zastúpenie ešte pevnejšie zakotvili v pamäti zákazníka. Poďakujte samu za dôveru Connex produktom na dovolenku pre dvoch. Zážitky z dovolenky a množstvo krásnych spomienok na ne dlhodobo spájajú Váš autosalón
so zákazníkom. S pozitívnym vedľajším účinkom: zaručene o tomto osobnom geste povedia aj ostatným.

KONTAKTUJTE NÁS

Silné značky dôverujú Connex

Kontaktujte nás

Na nezáväznej konzultácii Vás radi informujeme o našej širokej ponuke služieb. Ponúkame individuálne motivačné riešenia prispôsobené Vašim potrebám.