Generovanie dát

Špecialisti  pre predaj a marketing jednoducho získajú dáta, ktoré potrebujú. Big data, digitálny marketing alebo one-to-one komunikácia–  to sú najhorúcejšie témy, ktorým sa v súčasnosti pracovníci predaja a marketingu nevyhnú.

So systémovými riešeniami spoločnosti Connex máte k dispozícii inovatívne riešenia „out of the box“ na generovanie leadov a súhlasov, resp. na úpravu existujúcich klientskych údajov na cielené použitie v predaji a marketingu.

Kompletný servis

Využite naše komplexné služby – od systémového riešenia s automatickým zasielaním odmien, cez priamu komunikáciu prostredníctvom newsletterov a službu firemného dizajnu, až po reporting.

Na jedno kliknutie od ihneď použitelných údajov – jednoduchšie to už byť nemôže!

  1. Generovanie e-mailových adries pre nákladovo efektívnu komunikáciu v reálnom čase
  2. Získanie povolení na zasielanie newsletterov pre legálny online marketing
  3. Generovanie leadov a záujemcov o nákup
  4. Aktualizácia údajov existujúcich klientov pre využitie celého obratového potenciálu
  5.  Profesionálny management dát pre flexibilné marketingové aktivity bez zbytočnej straty cieľovej skupiny

Logistický nástroj -
Efektívna motivácia

V súvislosti s témou generovania dát si treba položiť otázku:
„Ako najvýhodnejšie namotivujem svoju cieľovú skupinu, aby som získal (ďalšie) osobné údaje?“

Leady a takisto aj existujúci klienti potrebujú obzvlášť atraktívnu a okamžite využiteľnú odmenu, aby uviedli (ďalšie) osobné a predovšetkým autentické údaje (skutočné e-mailové adresy). Atraktivita odmeny zaistí aj kvalitu údajov.

Logistický nástroj vyvinutý spoločnosťou Connex Vám umožní využívať mimoriadne motivačné a cenovo výhodné poukážky na odmeňovanie a ich automatické odosielanie v reálnom čase bez interných nákladov.

Vďaka príjemnej dovolenke prístup k relevantným údajom

Špeciálne pre široké použitie v rámci generovania dát vyvinula spoločnosť Connex cenovo výhodné dovolenkové poukazy (napr. cestovný poukaz), ktoré je možné príjemcom zaslať pohodlne a kedykoľvek e-mailom formou elektronických poukazov v dizajne Vašej spoločnosti.

Zážitky, ktoré počas dovolenky prežívame, majú veľký vplyv na naše emócie. Dovolenkové zážitky sú obľúbené a spôsobia na nás dlhodobo - od dní plných očakávaní a oddychu až po spomienky na nádherný čas strávený relaxáciou. Použite ho na vlastné účely.