Programy výhod a pridanej hodnoty

Nasýtené trhy a vysoká miera konkurencie si vyžadujú efektívne opatrenia na udržiavanie vernosti klientov a odlíšenie sa od konkurentov. Boj o klientov si vyžaduje nové stratégie.

 

Spoločnosť Connex vyvinula inovatívne riešenia, pomocou ktorých budete môcť spotrebiteľom ponúkať v rámci dlhodobých vzťahov okrem využívania výrobkov aj výhodné dodatočné služby.

Efektivita nákladov vďaka refinancovaniu

V rámci našich početných programov výhod / pridanej hodnoty sme si vybudovali dlhodobé partnerské vzťahy, ktoré nám zaisťujú jedinečné podmienky pri nákupe výhodných služieb. Takto môžete Vašim klientom poskytnúť napr. atraktívne odmeny z oblasti životného štýlu a značkového tovaru nielen za výhodné ceny, ale môžete dosiahnuť aj refinancovanie Vašich výdavkov.

K dispozícii pritom máte rôzne offline a online nástroje „made by Connex“:

 • Kartové systémy
 • Systémy s poukazmi
 • Online programy odmien

Pridaná hodnota pre Vašich zákazníkov = pridaná hodnota pre Vašu spoločnosť

Získavanie vernosti zákazníkov. Zvyšovanie obratu.

Dosiahnite vďaka nášmu programu výhod / pridanej hodnoty množstvo pozitívnych a dlhodobých vplyvov na úspech Vašej spoločnosti a na klientske vzťahy:

 • Väčší výnos vďaka dlhodobej lojalite zákazníkov
 • Odlíšenie sa od konkurencie
 • Emocionalizácia Vášho výrobku / Vašej služby
 • Zníženie citlivosti na ceny
 • Trvalá pozitívna skúsenosť s benefitmi pre Vašich klientov
 • Zabránenie stornám / zmenám
 • Jednoduchší krížový predaj
 • Podpora pri dohodnutí termínov stretnutí
 • Generovanie odporúčaní
 • Téma na pravidelný dialóg
 • Zmiernenie následkov v prípade ťažkostí s doručením alebo sťažností

Ideálne pre veľké cieľové skupiny v oblasti B2C

Predovšetkým pre podniky, združenia a spoločnosti s veľkým počtom klientov a trvalými vzťahmi s klientmi (napr.  s dlhodobými zmluvami) odporúčame programy výhod / pridanej hodnoty spoločnosti Connex ako ideálne nástroje na trvalé udržiavanie vernosti klientov a zvyšovanie obratu. Programy možno rýchlo prispôsobiť Vašim požiadavkám špecifických pre dané odvetvie a Vášmu firemnému dizajnu.

100% získavanie vernosti zákazníkov - 0% úsilie

Vy sami si určíte, koho chcete v rámci Vášho programu výhod / pridanej hodnoty osloviť a odmeniť. My sa postaráme o celý proces a servis. Počnúc koncepciou a realizáciou Vášho individuálneho programu, cez výber a prípravu atraktívnych výhod, sprievodné komunikačné nástroje, končiac administráciou, logistikou a zákazníckym servisom.

Komunikácia one-to-one, ktorá spája

V rámci programov výhod / pridanej hodnoty spoločnosti Connex sa ponúka mnoho príležitostí na osobnú a pravidelnú komunikáciu s Vašimi klientmi. Neustále máte v ruke ďalší argument, pomocou ktorého upútate pozornosť na Vaše výrobky a služby, môžete cielene podporiť krížový predaj a tým aj dlhodobú lojalitu.