Odporúčací marketing

Generovanie odporúčaní jednoducho a v súlade so zákonom.

 

Odporúčania sú pri predaji tými najvýznamnejšími leadmi. V dôsledku sprísnených ustanovení o ochrane osobných údajov je kontaktovanie telefonicky a e-mailom povolené len s výslovným súhlasom príjemcu.

 

Systémy odporúčaní spoločnosti Connex Vám preto pomôžu nie len
pri generovaní efektívnych odporúčaní, ale súčasne Vám zabezpečia súhlasy s kontaktovaním odporúčaných osôb v súlade
s ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

 

Prečo je odporúčací marketing úspešný?

Viac ako 70% zákazníkov dôveruje odporúčaniam. Ak sa spoločnostiam podarí cielene podporovať odporúčania, odporúčací marketing bude jedným z najúčinnejších opatrení na získanie nových zákazníkov.
V ideálnom prípade je proces odporúčania automatizovaný pomocou nástroja, aby to bolo rýchle a bez námahy.

Systémy odporúčaní by sa mali dať ľahko implementovať, mali by šetriť zdroje a mali by byť v súlade so zákonom. Je však potrebný aj motivačný systém, aby sa vytvorilo čo najviac žiadaných odporúčaní. Základným faktorom úspechu je, aby odporúčajúci bol za svoje úsilie odmenený.

 

So systémom prístup k novým klientom

Náš systém – Váš úspech

Systémy odporúčaní spoločnosti Connex sa zakladajú na inovatívnom online riešení, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo pre používateľov ľahko ovládateľné, pričom poskytuje funkcie, ktoré umožňujú získavanie nových klientov pomocou systému v súlade s ochranou osobnými údajmi.

Naša online platforma odporúčaní zaznamenáva prijatie odporúčania, súhlas s kontaktovaním a dohodnutého stretnutia. Automaticky vyhodnocované dáta umožňujú permanentnú kontrolu úspešnosti a ponúkajú možnosť priebežného dialógu s aktívnymi odporúčateľmi.

Poskytujeme Vám tiež riešenie, ktoré Vám umožní automaticky posielať poukazy e-mailom ako odmeny za odporúčania.

Správne odmeny
za odporúčania

Čo spokojného klienta motivuje k poskytnutiu odporúčania? Atraktívne odmeny!

V rámci systémov odporúčaní od Connexu sú existujúci klienti motivovaní obzvlášť zaujímavými odmenami na poskytnutie ďalších odporúčaní. Výhody našich atraktívnych odmien:

 • Jednoduchá logistika: Poukazy možno jednoducho poslať e-mailom prostredníctvom odporúčacieho nástroja.
 • Vysoká vnímaná hodnota: Odmeny za odporúčania spoločnosti Connex predstavujú vysokú hodnotu a sú vhodné pre širokú cieľovú skupinu.
 • Možnosť zbierania poukazov: Zbieranie dovolenkových dní za každé odporúčanie, čím sa zvýši aj hodnota odmeny.  

 

 

Proces odporúčania

 1. Zaznamenávanie odporúčaní
  Na online platforme sa automaticky eviduje prijatie odporúčania, súhlas s kontaktovaním a takisto aj dohodnutie stretnutia (s obchodným zástupcom) a potvrdenie realizovaného stretnutia.
 2. Automatické zasielanie odmien za odporúčanie
  Poukazy ako odmeny za odporúčanie sa zasielajú e-mailom. Odmenu dostane odporúčajúci aj odporúčaný.
 3. Priebežná komunikácia
  Integrovaná možnosť priebežného dialógu s aktívnymi odporúčateľmi
  s cieľom generovania ďalších odporúčaní.
 4. Kontrola úspešnosti
  Všetky zaznamenané údaje možno vyhodnocovať, čo umožňuje trvalú kontrolu úspešnosti a riadenie systému odporúčaní.

Voliteľne možno hodnotenie úspešnosti rozšíriť až do ukončenia predajného procesu.