K prehľadu
Hotelové a cestovné poukazy

Cestovný poukaz Ekologická dovolenka

  • Krátke hotelové balíčky
    Výber z viac ako 100 Connex partnerských hotelov v mnohých krajinách Európy.

Individuálne v dizajne a prevedení
Cestovné poukazy ponúkajú veľkú slobodu pri návrhu. Celá komunikácia poukazu môže byť „zahalená“ do farieb spoločnosti.

 

Cestujte klimaticky neutrálne: kompenzácia CO2 celého pobytu s cestovným poukazom.