Vernostné programy | Connex Marketing Group

VERNOSTNÉ PROGRAMY

Kontakt

ZVYŠOVANIE OBRATU A ZÍSKAVANIE VERNOSTI KLIENTOV - SO SYSTÉMOM

Narastajúci tlak konkurencie si vyžaduje také riešenia v oblasti predaja a marketingu, ktoré sa odlišujú od ostatných. Moderné spoločnosti teraz riadia, motivujú a získavajú svojich klientov, predajcov a obchodných partnerov za pomoci jedinečného online vernostného programu, ktorý trvalo zvyšuje obrat a neustále udržiava komunikáciu s ich cieľovými skupinami.

VERNOSTNÉ PROGRAMY „READY FOR USE“!

Online vernostné programy spoločnosti Connex vychádzajú z inteligentného motivačného a riadiaceho systému a sú vytvorené tak, aby sa dali okamžite použiť – s jednoduchým systémom zbierania bodov, riadenou komunikáciou s účastníkmi a skvelými prémiami. Vzhľad možno vo veľmi krátkom čase prispôsobiť firemnému dizajnu klienta.

PREHĽAD VAŠICH VÝHOD:

1 Samostatné zadefinovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov v oblasti obratu a predaja
2 Individualizovaný systém zbierania bodov a zasielania poukazov
3 Atraktívne odmeny z oblasti dovoleniek, zážitkov, životného štýlu a sveta darčekov
4 E-mailová komunikácia s účastníkmi riadená triggerom
5 Podávanie správ v reálnom čase na presné systémové riadenie
6 Vzhľad stránky vo firemnom dizajne klienta
7 Sprievodné komunikačné prostriedky, ako sú napr. sezónne katalógy odmien

BUSINESS INSIGHTS. INTELIGENTNÉ ROZHODNUTIA.

Váš vernostný program možno dodatočne vybaviť cockpitom s rôznymi funkciami pre využívanie v reálnom čase. Združujte podľa angažovanosti, vybavte Vašu spoločnosť inteligentnými informáciami, spoznajte potenciál udržiavania vernosti Vašich klientov a zvyšujte svoje obraty tam, kde vidíte najväčší potenciál.

KOMUNIKÁCIA ONE-TO-ONE, KTORÁ MOTIVUJE

Váš vernostný program dokáže podstatne viac, ako svet odmien.

Na želanie vybavíme Váš vernostný program rozsiahlymi komunikačnými nástrojmi pre individuálne newslettery a inteligentnú komunikáciu s účastníkmi – Vašimi klientmi, predajcami alebo obchodnými partnermi.

Zostanete tak v kontakte, získate pozornosť, podporíte motiváciu a cielene budete pôsobiť na správanie používateľov.

KOMPLETNÉ SLUŽBY – BEZ VÝDAVKOV

Postaráme sa o celý vernostný program. Nebudete mať žiadne výdavky a nebudete musieť viazať žiadne interné zdroje na objednávanie, manipuláciu alebo logistiku odmien. Budete profitovať z jednoduchého systému zbierania bodov, jedinečného systému odmien a maximálnej prístupnosti pre používateľov vo Vašom individuálnom dizajne.

Na želanie aj vrátane individuálneho dialógu, komplexného podávania správ v reálnom čase a kompletných služieb súvisiacich so zabezpečením a realizáciou.

100 % RIADENIE PREDAJA - 100 % UDRŽANIE VERNOSTI KLIENTOV