Systémy odporúčaní | Connex Marketing Group

Systémy odporúčaní

Kontakt

GENEROVANIE ODPORÚČANÍ JEDNODUCHO
A V SÚLADE SO ZÁKONOM

Odporúčania sú pri predaji tými najvýznamnejšími leadmi. V dôsledku sprísnených ustanovení o ochrane osobných údajov je kontaktovanie telefónom a e-mailom povolené len s výslovným súhlasom príjemcu.

Systémy odporúčaní spoločnosti Connex Vám preto pomôžu nie len pri generovaní efektívnych odporúčaní, ale súčasne Vám zabezpečia súhlasy s kontaktovaním odporúčaných osôb v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

PREČO SÚ SYSTÉMY ODPORÚČANÍ ÚSPEŠNÉ

  • Pretože systém funguje jednoducho pre všetkých zúčastnených.
  • Pretože odmena za odporúčanie predstavuje vysokú hodnotu a je atraktívna.
  • Pretože poskytovateľ odporúčania rýchlo dostane požadovanú odmenu.
  • Pretože aj odporúčaná osoba dostane hodnotný darček.

VĎAKA SYSTÉMU PRÍSTUP K NOVÝM KLIENTOM

1 Na online platforme sa automaticky eviduje prijatie odporúčania, súhlas s kontaktovaním a takisto aj dohodnutie stretnutia (s obchodným zástupcom) a potvrdenie realizovaného stretnutia.
2 Všetky zaevidované údaje možno vyhodnotiť, preto je možné vykonávať permanentnú kontrolu úspešnosti a riadenie systému odporúčaní.
3 Kontrolu úspešnosti takisto možno rozšíriť až do ukončenia procesu predaja.
4 Integrovaná možnosť neustáleho dialógu s aktívnymi poskytovateľmi odporúčaní, aby sa generovali ďalšie odporúčania.

Systémy odporúčaní spoločnosti Connex sa zakladajú na inovatívnom on-line riešení, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo obzvlášť prijateľné pre používateľov a poskytuje funkcie, ktoré umožňujú získavanie nových zákazníkov „pomocou systému“ v súlade s právnymi postupmi.

AUTOMATICKÉ GENEROVANIE A SPRACOVÁVANIE ODPORÚČANÍ

Pomocou inovatívnych systémových riešení spoločnosti Connex vygenerujete ďalšie odporúčania jednoducho, bez potreby dodatočného času a personálu, napr. prostredníctvom Vašej webovej stránky alebo stránky zriadenej na tieto účely s obmedzeným prístupom. Okrem toho Vám poskytneme riešenie, pomocou ktorého budete môcť e-mailom automaticky,  v reálnom čase odosielať poukazy ako odmenu za odporúčania.

SPRÁVNE ODMENY ZA ODPORÚČANIA

Čo spokojného klienta motivuje k poskytnutiu odporúčania? Atraktívne odmeny! V rámci systémov odporúčaní od Connexu sú existujúci klienti motivovaní obzvlášť zaujímavými odmenami na poskytnutie ďalších odporúčaní.

PRÍKLADY ATRAKTÍVNYCH ODMIEN ZA ODPORÚČANIA