Riešenie pre súťaže predaja | Connex Marketing Group

Riešenie pre súťaže predaja

Kontakt

KAŽDÝ MÔŽE BYŤ VÍŤAZOM

Súťaže predaja sú ideálne taktické  nástroje na stanovenie priorít v predaji. Pretože rovnako ako v športových súťažiach, aj v boji o zákazníka a predajné úspechy je možné cielene využiť hráčsku vášeň človeka a jeho chuť víťaziť. Práve v ťažkých situáciách na trhu je dodatočná motivácia predajného tímu prostredníctvom súťaží predaja efektívnym riešením.

Connex ako špecialista v oblasti podpory predaja s viac než 30-ročnými skúsenosťami Vám ponúka rýchlo realizovateľné, škálovateľné a mnohokrát osvedčené riešenia na maximalizáciu úspechu Vašich súťaží  predaja. Dôraz sa pri nich kladie na emocionálne motivačné nástroje, ktoré Vám umožnia odmeniť zvýšené nasadenie každého účastníka.

SÚŤAŽE PREDAJA
VÁS RÝCHLEJŠIE DOVEDÚ DO CIEĽA

Čo presne by ste chceli pomocou Vašich súťaží predaja dosiahnuť? Na začiatku sa musia presne zadefinovať ciele a určiť správny postup. Ak sú ciele nastavené príliš vysoko alebo nie sú dostatočne zdôvodnené, žiadny účastník sa neprihlási.

Spoločnosti najčastejšie určia nasledovné „tvrdé“ a „mäkké“ ciele v súťažiach predaja:

 • zvyšovanie obratu/odbytu,
 • dosahovanie požiadaviek týkajúcich sa obratu/odbytu,
 • akvizícia nových zákazníkov,
 • podpora zavedenia nových produktov,
 • zvýšenie podielu na trhu,
 • zlepšenie umiestnenia výrobkov,
 • aktivácia existujúcich zákazníkov,
 • budovanie distribučnej siete,
 • posilnenie orientácie na zákazníka,
 • zvyšovanie spokojnosti zákazníkov,
 • zvyšovanie frekvencie návštev zákazníkov,
 • zlepšovanie komunikácie tímu,
 • zintenzívňovanie účasti na školeniach,
 • systematizácia udržiavania údajov.

PENIAZE VS. VECNÉ ODMENY

Čo motivuje predajcov k tomu, aby sa snažili ešte viac?

Aké formy odmien im poskytnú pocit ocenenia, vytvoria trvalú motiváciu a prispejú k udržaniu zákazníkov? Sú peniaze – formou odmien, prémií alebo vyššieho platu - tým správnym nástrojom odmeňovania? Alebo vecné odmeny sú účinnejšie?

Štúdie renomovaných inštitúcií a príklady z praxe Vám uľahčia rozhodovanie.

TAKTO SA Z VAŠEJ SÚŤAŽE PREDAJA STANE PREDAJNÝ STROJ

Akou formou odmien dám podľa možností všetkým predajcom atraktívne šance na výhru? Aký hodnotiaci systém je pre účastníkov aktivujúci, férový a jasný? Ako dlho má súťaž prebiehať? Mali by sa realizovať čiastkové hodnotenia a okamžité výhry? Aké komunikačné prostriedky sú nevyhnutné?

V súlade so stanovenými cieľmi a Vašim rozpočtom Vám Connex vďaka svojim skúsenostiam v odvetví poskytne podporu pri všetkých relevantných rozhodnutiach a ponúkne Vám individuálne riešenia so zárukou úspechu.

emocionálne odmeny s veľkou mierou slobody pri zostavení odmeny z oblasti dovoleniek, zážitkov, gastronómie a životného štýlu
- väčšinou platné pre 2 osoby
poskytované výhody orientované
na danú cieľovú skupinu
dlhodobo využiteľné
programy odmien
individuálne
spôsoby odmeňovania
motivačné nástroje s
jedinečným pomerom ceny k hodnote
atraktívne riešenia
pre akýkoľvek rozpočet
osvedčené koncepty pre
súťaže predaja
odmeňovanie s dlhotrvajúcim
motivačným účinkom

EMÓCIA MÁ VÝZNAM AJ V KOMUNIKÁCII

Odmeny, ktoré je možné komunikovať prostredníctvom emocionálnych obrázkov a príslušných textov, fungujú! Témy, ako je dovolenka, zážitky, voľný čas a pôžitky na plnej čiare víťazia nad finančnými odmenami alebo aj praktickými vecami. Emocionálne odmeny „made by Connex“, ktoré okrem toho príjemcovi ponúkajú aj slobodu pri výbere a väčšinou sú určené pre 2 osoby, sú vždy správnou voľbou!

Stavte preto pri Vašich súťažiach predaja na odmeny, ktoré vďaka zaujímavej tematike a vysokej vnímanej hodnote dokážu pôsobiť mimoriadne motivačne, takže Vaši účastníci na prvý pohľad zistia:

o toto sa oplatí „bojovať“.

DOVOLENKA

ZÁŽITKY

GASTRONÓMIA