Riešenia pre generovanie dát | Connex Marketing Group

Riešenia pre generovanie dát

Kontakt

PODNIKOVÍ A MARKETINGOVÍ ŠPECIALISTI JEDNODUCHO ZÍSKAJÚ ÚDAJE, KTORÉ POTREBUJÚ

Big data, digitálny marketing alebo one-to-one komunikácia–  to sú najhorúcejšie témy, ktorým sa v súčasnosti pracovníci predaja a marketingu nevyhnú.

So systémovými riešeniami spoločnosti Connex máte k dispozícii inovatívne riešenia „out of the box“ na generovanie leadov a súhlasov, resp. na úpravu existujúcich klientskych údajov na cielené použitie v predaji a marketingu.

Využite naše komplexné služby – od systémového riešenia s automatickým zasielaním odmien, cez priamu komunikáciu prostredníctvom newsletterov a službu firemného dizajnu, až po reporting.

NA JEDNO KLIKNUTIE OD IHNEĎ POUŽITEĽNÝCH ÚDAJOV

1 Generovanie e-mailových adries pre nákladovo efektívnu komunikáciu v reálnom čase
2 Získanie povolení na zasielanie newsletterov pre legálny online marketing
3 Generovanie leadov a záujemcov o nákup
4 Aktualizácia údajov existujúcich klientov pre využitie celého obratového potenciálu
5 Profesionálny management dát pre flexibilné marketingové aktivity

LOGISTICKÝ NÁSTROJ NA EFEKTÍVNE ZASIELANIE ODMIEN V RÁMCI GENEROVANIA DÁT

V súvislosti s témou generovania dát si treba položiť otázku:
„Ako najvýhodnejšie namotivujem svoju cieľovú skupinu, aby som získal (ďalšie) osobné údaje?“

Leady a takisto aj existujúci klienti potrebujú obzvlášť atraktívnu a okamžite využiteľnú odmenu, aby uviedli (ďalšie) osobné a predovšetkým autentické údaje (skutočné e-mailové adresy). Atraktivita odmeny zaistí aj kvalitu údajov.

Logistický nástroj vyvinutý spoločnosťou Connex Vám umožní využívať mimoriadne motivačné a cenovo výhodné poukážky na odmeňovanie a ich automatické odosielanie v reálnom čase bez interných nákladov.

VĎAKA PRÍJEMNEJ DOVOLENKE
PRÍSTUP K RELEVANTNÝM ÚDAJOM

Špeciálne pre široké použitie v rámci generovania dát vyvinula spoločnosť Connex cenovo výhodné dovolenkové poukazy (napr. cestovný poukaz), ktoré je možné príjemcom zaslať pohodlne a kedykoľvek e-mailom formou elektronických poukazov v dizajne Vašej spoločnosti.

KOMUNIKÁCIA 1

WEBOVÁ STRÁNKA 2

Zber údajov
Generovanie súhlasov
Generovanie leadov
Aktualizácia údajov

E-MAIL 3

Automatické odosielanie
poukazov v reálnom čase

POVOLENIA A LEADY 4