Promotion systémy | Connex Marketing Group

Promotion systémy

Kontakt

ÚSPEŠNEJŠÍ VĎAKA INTELIGENTNÝM RIEŠENIAM

Ciele a rozpočet sú zadefinované, vlastná reklamná agentúra prispela už aj kreatívnymi nápadmi, chýbajú však vhodné podnety a nástroje, ktoré by Vašej promotion akcii dali rozhodujúci impulz a väčšiu efektívnosť?

Online promotion systémy „made by Connex“ Vám pomocou jedinečných riešení pomôžu dosiahnuť stanovené ciele. 30 rokov skúseností v oblasti FMCG a prepojené kompetencie v marketingu a IT Vám zabezpečia väčšiu hnaciu silu a vzácnu pridanú hodnotu.

PROMOTION AKCIE V DUCHU „VYHRÁVA KAŽDÝ!“

Vďaka nám budete môcť nezávisle od počtu účastníkov udeliť neobmedzený počet výhier – a to za pevne stanovený rozpočet.

Promotion systémy spoločnosti Connex Vám tak zaručia zvýšený záujem účastníkov, intenzívnu diskusiu o výrobkoch a značkách a vysoký multiplikačný účinok. Všetko pri optimalizovanom použití rozpočtových prostriedkov a bez potreby viazania interných zdrojov.

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY:
OD POTVRDENIA O KÚPE CEZ PROPAGAČNÚ WEBOVÚ STRÁNKU
AŽ PO ODMENU

Maximalizuje teraz úspešnosť Vašej reklamy a zistite viac o Vašich zákazníkoch pomocou jedinečných IT riešení a hodnotných odmien, ktoré na (opakovanú) kúpu motivujú skutočne KAŽDÉHO.

1

Zákazník oskenuje alebo odfotografuje pokladničný doklad.

2

Softvér načíta zakúpené výrobky a údaje o nákupe a analyzuje ich.

3

Softvér bezpečnostnej kontroly skontroluje pravosť dokladu.

4

Odmena pre koncového spotrebiteľa / partnera

CIELENÁ KOMUNIKÁCIA

Online promotion systémy spoločnosti Connex umožňujú jednoduché generovanie kvalifikovaných údajov záujemcov. Zaznamenané údaje možno ideálne využiť na aktivujúcu komunikáciu prostredníctvom newsletterov počas trvania promotion akcie a/alebo na následné marketingové aktivity.