Programy výhod / pridanej hodnoty | Connex Marketing Group

PROGRAMY VÝHOD / PRIDANEJ HODNOTY

Kontakt

BOJ O KLIENTA SI VYŽADUJE NOVÉ STRATÉGIE

Nasýtené trhy a vysoká miera konkurencie si vyžadujú efektívne opatrenia na udržiavanie vernosti klientov a odlíšenie sa od konkurentov. Ako môže energetický podnik trvale minimalizovať ochotu svojich odberateľov zmeniť poskytovateľa služieb, vydavateľ platobných kariet zvýšiť atraktivitu značky a využívanie kariet alebo banka pomocou cieleného krížového predaja posilniť vernosť klientov?

Spoločnosť Connex vyvinula inovatívne riešenia, pomocou ktorých budete môcť spotrebiteľom ponúkať v rámci dlhodobých vzťahov okrem využívania výrobkov aj výhodné dodatočné služby.

K dispozícii pritom máte rôzne offline a online nástroje „made by Connex“:

NÁKLADOVÁ EFEKTÍVNOSŤ VĎAKA REFINANCOVANIU

V rámci našich početných programov výhod / pridanej hodnoty sme si vybudovali dlhodobé partnerské vzťahy, ktoré nám zaisťujú jedinečné podmienky pri nákupe výhodných služieb. Takto môžete Vašim klientom poskytnúť napr. atraktívne odmeny z oblasti životného štýlu a značkového tovaru nielen za výhodné ceny, ale môžete dosiahnuť aj refinancovanie Vašich výdavkov.

ZÍSKAVANIE VERNOSTI SPOTREBITEĽOV. ZVYŠOVANIE OBRATU. PROSTREDNÍCTVOM ĽAHKO DOSTUPNEJ PRIDANEJ HODNOTY PRE VAŠICH KLIENTOV!

Dosiahnite vďaka Vášmu programu výhod / pridanej hodnoty „made by Connex“ množstvo pozitívnych a dlhodobých vplyvov na úspech Vašej spoločnosti a na klientske vzťahy:

 • väčší výnos,
 • odlíšenie sa od konkurencie,
 • emocionalizácia Vášho výrobku / Vašej služby,
 • dlhodobá vernosť klientov,
 • zníženie citlivosti na ceny,
 • neustály pozitívny zážitok Vašich klientov z využívania výrobku,
 • zabránenie stornám / zmenám,
 • jednoduchší krížový predaj,
 • podpora pri dohodnutí termínov stretnutí,
 • generovanie odporúčaní,
 • téma na pravidelný dialóg.

  IDEÁLNE PRE VEĽKÉ CIEĽOVÉ SKUPINY V OBLASTI B2C

  Predovšetkým pre podniky, združenia a spoločnosti s veľkým počtom klientov a trvalými vzťahmi s klientmi (napr.  s dlhodobými zmluvami) odporúčame programy výhod / pridanej hodnoty spoločnosti Connex ako ideálne nástroje na trvalé udržiavanie vernosti klientov a zvyšovanie obratu. Programy možno rýchlo prispôsobiť Vašim požiadavkám špecifickým pre dané odvetvie a Vášmu firemnému dizajnu.

  Poisťovne
  Banky
  Leasingové spoločnosti
  Spoločnosti vydávajúce kreditné karty
  Marketingové spoločnosti
  Dodávatelia elektriny / plynu / energií
  Sporiteľne
  Stavebné sporiteľne
  Poskytovatelia telekomunikačných služieb
  Členské združenia (napr. automobilové kluby, odbory)

  100 % ZÍSKAVANIE VERNOSTI KLIENTOV

  Vy sami si určíte, koho chcete v rámci Vášho programu výhod / pridanej hodnoty osloviť a odmeniť. My sa postaráme o celý proces a servis. Počnúc koncepciou a realizáciou Vášho individuálneho programu, cez výber a prípravu atraktívnych výhod, sprievodné komunikačné nástroje, končiac administráciou, logistikou a zákazníckym servisom.

  KOMUNIKÁCIA ONE-TO-ONE, KTORÁ SPÁJA

  V rámci programov výhod / pridanej hodnoty spoločnosti Connex sa ponúka mnoho príležitostí na osobnú a pravidelnú komunikáciu s Vašimi klientmi.

  Neustále máte v ruke ďalší argument, pomocou ktorého upútate pozornosť na Vaše výrobky a služby, môžete cielene podporiť krížový predaj a tým aj dlhodobú lojalitu.