Hotelové šeky a ďalšie poukazy | Connex Marketing Group

Uplatniť poukaz

Hotelové šeky a ďalšie poukazy

Kontakt

EMÓCIE AKO FAKTOR ÚSPECHU

Emocionálne zdôraznenie značiek a produktov vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom môže v dnešnom navzájom prepojenom svete znamenať rozhodujúci rozdiel. Aj v rámci motivačných programov z oblasti predaja a ľudských zdrojov sa z finančných odmien a pohyblivých zložiek miezd už dávno stali komodity, ktoré na nadšenie a úsilie majú prinajlepšom krátkodobý vplyv.

Už viac ako 30 rokov sa spoločnosti v mnohých krajinách Európy spoliehajú na motivujúci a dlhotrvajúci účinok poukazov „made by Connex“, ktoré pôsobia na emocionálnej úrovni. Realizujú sa v úzkej spolupráci s takmer 5000 silnými partnermi z oblasti dovoleniek, zážitkov, gastronómie, životného štýlu a obchodu.

OSVEDČENÉ OBLASTI VYUŽITIA CONNEX HOTELOVÝCH  ŠEKOV A ĎALŠÍCH POUKAZOV

Motivačné riešenia „made by Connex“ posilnia Váš úspech pri mnohých príležitostiach v oblasti predaja, marketingu a ľudských zdrojov.

Podpora predaja
 • Zvýšenie obratu v rámci offline a online promotion akcií
 • Urýchlenie rozhodnutia o nákupu alebo pri podpise zmluvy
 • Poskytnutie pridanej hodnoty/výhody
 • Podpora v akvizícii termínov
 • Nástroj na generovanie odporúčaní
 • Podpora súťaží predaja
Motivácia spolupracovníkov
 • Odmeňovanie nadpriemerného úsilia (predajcov/spolupracovníkov)
 • Odmeny v rámci manažmentu nápadov
 • Darčeky pre jubilantov
 • Odmeny pre súťaže predaja
Budovanie vernosti klientov
 • Ošetrenie reklamácií
 • Odmeny vo vernostných programoch
Vianoce
 • Hodnotné darčeky pre verných klientov, obchodných partnerov a spolupracovníkov

INDIVIDUÁLNE MOŽNOSTI BALENIA

Úspešná motivácia sa zakladá na kvalite do posledného detailu! Pre všetky Connex hotelové šeky a poukazy sú preto dostupné kvalitné balenia. Pre mimoriadne štýlové odovzdanie hotelových šekov sú v ponuke vysokohodnotné darčekové krabice, ku ktorým je na želanie možné pridať individuálne doplnky, perfektne prispôsobené príležitosti odovzdávania alebo tematike dovolenky, napr. vianočné špeciality, wellness- alebo športové potreby atď. Darčekové krabice dostanete v neutrálnom dizajne alebo ich vytvoríme podľa Vašich prianí, resp. príležitostí, ku ktorým sa darčeky budú odovzdávať. Radi Vám poradíme!

Ak sa chcete zoznámiť so všetkými variantmi darčekových balení, resp. máte záujem o konkrétne návrhy dizajnu pre Vaše oblasti využitia, tešíme sa na Vašu správu!

Kontakt

ELEKTRONICKÉ POUKAZY
S MNOHÝMI MOŽNOSŤAMI VYUŽITIA V REÁLNOM ČASE

Digitalizácia napreduje aj v oblasti marketingu, predaja, ľudských zdrojov a riadenia vzťahov so zákazníkmi. Rýchlo, jednoducho a včas. To sú požiadavky, ktoré stále častejšie zaznievajú v súvislosti s efektívnou podporou predaja, budovaním vernosti klientov a motiváciou spolupracovníkov.

Preto sú Connex hotelové šeky a ďalšie typy poukazov dostupné aj v elektronickej verzii a s rozsiahlymi online službami.

Ideálnymi oblasťami ich využitia sú online vernostné programy alebo inovatívne Connex systémové riešenia na automatizované odosielanie poukazov, napr. na rozšírenie databázy klientskych dát, resp. generovanie tzv. leadov alebo povolení na legálnu komunikáciu prostredníctvom newsletterov.

HLAVNÉ PRVKY NAŠICH SLUŽIEB

Využite pri Vašich výzvach naše know-how celkom podľa Vašich potrieb – modulárne alebo vo forme kompletných služieb. Profitujte pritom z našich prepojených kompetencií v oblasti marketingu a IT, ktoré sme budovali viac ako 30 rokov v rámci úspešných klientskych projektov zameraných na Connex hotelové šeky a ďalšie typy poukazov.