sk | Connex Marketing Group

Uplatniť poukaz

Welcome to the World of Motivation

Inovatívne riešenia pre podporu predaja, budovanie vernosti klientov a motiváciu spolupracovníkov

Kontakt

32-ROČNÉ KNOW-HOW

Už viac ako 32 rokov zbierame pri svojej práci to, čo má pre Vás najväčší význam: skúsenosti. Platí to na vedomosti z rôznych odvetví, ako aj na trhové a národné osobitosti a využívanie nových médií. Vždy s jasným zameraním na podporu predaja, udržiavanie vernosti klientov a motiváciu spolupracovníkov.

Vďaka množstvu skúseností sme otvorení pre inovatívne nápady a riešenia orientované na budúcnosť, ktoré Vás presvedčia svojou efektívnosťou a výsledkami.

PREPOJENÉ KOMPETENCIE V OBLASTI IT A MARKETINGU

Úzko integrované kompetencie našich špecialistov v oblasti marketingu, informačných technológií a dizajnu robia Connex ústrednou kontaktnou spoločnosťou pre efektívne a perspektívne podnikanie na európskych trhoch.

Poradenstvo, návrh a realizácia motivačných riešení patria pritom k našim službám rovnako ako vývoj, programovanie a prevádzka marketingových riešení založených na IT s rozsiahlou technickou podporou.

INOVATÍVNE RIEŠENIA Z RÔZNYCH ODVETVÍ

Pri každej novej výzve sa uplatňuje naše rozsiahle know-how, ktoré sme získali dlhoročnou spoluprácou s renomovanými spoločnosťami z rôznych odvetví.

V kombinácii s kreatívnym prístupom zameraným na konkrétne cieľové skupiny a optimalizovanými procesmi vedú tieto odborné znalosti k rýchlym a dlhotrvajúcim výsledkom. Najmä vďaka vyčerpaniu všetkých možností digitalizácie vrátane mobilných aplikácií.

POISŤOVNÍCTVO
DODÁVATELIA ENERGIÍ
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
STAVEBNÍCTVO
PRIEMYSEL
FMCG
VEĽKOOBCHOD
BANKOVNÍCTVO
TELEKOMUNIKÁCIE
LEASING
img POISŤOVNÍCTVO
img DODÁVATELIA ENERGIÍ
img AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
img STAVEBNÍCTVO
img PRIEMYSEL
img FMCG
img VEĽKOOBCHOD
img BANKOVNÍCTVO
img TELEKOMUNIKÁCIE
img LEASING

VÁŠ PARTNER NA NOVÉ NÁPADY

Už viac ako 32 rokov sa naša spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou zameriava na inovatívne riešenia v oblastiach podpory predaja, budovania vernosti klientov a motivácie spolupracovníkov. Sme hlavnou kontaktnou spoločnosťou pre poukazy s vysokým motivačným efektom, pre nákladovo efektívne systémové riešenia a dlhodobo účinné programy odmien, programy s pridanou hodnotou a výhod.

Vďaka skúsenostiam z rôznych odvetví a hlbokému poznaniu všetkých predajných procesov Vás podporíme pri Vašich aktuálnych výzvach – v rámci offline, online alebo optimálne prepojených viackanálových konceptov. Celkom podľa Vašich potrieb  
– s využitím jednotlivých modulov alebo kompletnej služby.

FAKTY A DÁTA

5000 firemných zákazníkov
150 spolupracovníkov
18 kooperácie v európskych krajinách
5000 obchodných partnerov
1986 rok založenia
pobočiek 17 a predajných miest
34 rokov skúseností

VŽDY VO VAŠEJ BLÍZKOSTI

Sme motivovaní poskytovať našim klientom inovatívne a inšpiratívne riešenia, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a najmodernejšími technológiami. Naprieč regionálnych hraníc.

Okrem marketingových a IT-odborníkov v centrále spoločnosti Connex sú Vám k dispozícii skúsení predajcovia a key account manažéri v mnohých ďalších krajinách Európy, ktorí sa postarajú o poradenstvo a úspešnú realizáciu spoločných projektov.

CENTRÁLA RAKÚSKO

Connex Marketing GmbH
4600 Wels, Dr.-Schauer-Straße 26

office@connexgroup.net

+43 7242 2025201

+43 7242 202555

NEMECKO

Connex Deutschland GmbH
60528 Frankfurt am Main, Herriotstraße 1

office@connexgroup.net

+49 69 663 685 09

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Connex UK & Ireland Ltd.
Stronsay
Beacon Crescent
Hindhead
Surrey GU26 6UG, UK

officeuk@connexgroup.net

+44/1428/77 61 66

CONNEX CEE

Connex CEE s.r.o
Česká 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

sales-cee@connexgroup.net

+421 2 4463 0152

ZASTÚPENIA A OBCHODNÉ MIESTA

Linec, Viedeň, Mníchov, Stuttgart, Kolín, Frankfurt, Lübeck, Hamburg, Berlín, Brémy, Budapešť, Bratislava, Praha, Krakov, Varšava, Londýn, Laibach, St. Gallen