programy benefitowe | Connex Marketing Group

Programy benefitowe

Kontakt

W WYŚCIGU O KLIENTÓW KONIECZNE SĄ NOWE STRATEGIE

Na nasyconych i konkurencyjnych rynkach potrzebne są efektywne narzędzia, pozwalające organizacji pozyskać i zatrzymać klientów oraz wyróżnić się na tle konkurencji. Dzięki nim przedsiębiorstwo energetyczne trwale ochroni się przed ucieczką klientów, operator kart kredytowych zachęci konsumentów do korzystania z jego produktów, a bank zwiększy lojalność swoich klientów poprzez właściwie ukierunkowaną sprzedaż krzyżową.

Firma Connex oferuje innowacyjne rozwiązania, dzięki którym konsumenci decydujący się na długoterminową relację z Twoim przedsiębiorstwem skorzystają nie tylko z zalet Twoich produktów, ale też otrzymają silnie motywujące benefity.

Do Twojej dyspozycji oddajemy szereg różnych narzędzi offline i onlie „made by Connex”:

NISKIE KOSZTY DZIĘKI REFINANSOWANIU

Partnerzy naszych licznych programów benefitowych, z którymi współpracujemy od lat, oferują nam swoje świadczenia na bardzo korzystnych warunkach. Dlatego np. upragnione przez klientów nagrody z kategorii lifestyle lub artykuły markowe mogą być dla Ciebie neutralne kosztowo. Dodatkowo możesz skorzystać z refinansowania poniesionych wydatków.

ZATRZYMUJ KONSUMENTÓW. ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ. PODARUJ SWOIM KLIENTOM WARTOŚĆ DODANĄ, KTÓRĄ MOGĄ WYKORZYSTAĆ W PROSTY SPOSÓB!

Program benefitowy Connex pozytywnie i długoterminowo oddziałuje na Twój sukces handlowy oraz na zarządzanie kontaktami z klientami:

 • większy zysk
 • USP (unique selling proposition) wyróżniająca Cię na tle konkurencji
 • emocjonalizacja Twojego produktu/ usługi
 • długoterminowe zatrzymanie klientów
 • obniżenie wrażliwości cenowej nabywców
 • zapewnienie klientom ciągłych pozytywnych doświadczeń związanych z Twoim produktem/ usługą
 • mniejsza skłonność klientów do odwoływania zamówień/ zmiany usługodawcy
 • ułatwienie sprzedaży krzyżowej
 • wsparcie w akwizycji pierwszego kontaktu
 • generowanie rekomendacji
 • pretekst do regularnego kontaktu

IDELANE ROZWIĄZANIE W PRZYPADKU DUŻYCH GRUP DOCELOWYCH W SEGMENCIE B2C

Programy benefitowe Connex są idealnym instrumentem do długookresowego zatrzymywania klientów i zwiększania obrotów szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, stowarzyszeń i spółek zawierających długoterminowe umowy z dużą liczbą klientów. Każdy z naszych programów można łatwo dostosować do specyfiki Twojej branży oraz identyfikacji wizualnej Twojej organizacji.

Ubezpieczenia
Banki
Przedsiębiorstwa leasingowe
Operatorzy kart kredytowych
Miejskie biura marketingu
Dostawcy energii elektrycznej/ gazu
Kasy oszczędnościowe
Budowlane kasy oszczędnościowe
Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
Stowarzyszenia (np. kluby kierowców, związki zawodowe)

100% ZATRZYMANYCH KLIENTÓW – 0% NAKŁADÓW

Sam decydujesz, do kogo i w jakim zakresie chcesz skierować swój program benefitowy. My zadbamy o wykonanie programu i opiekę nad nim. Przygotujemy i zrealizujemy indywidualną koncepcję Twojego programu, wybierzemy i zdobędziemy atrakcyjne świadczenia benefitowe, zajmiemy się komunikacją z uczestnikami, zarządzaniem, logistyką i obsługą klienta.

KOMUNIKACJA ONE-TO-ONE, KTÓRA ŁĄCZY

Programy benefitowe Connex dostarczają wielu okazji do regularnej, bezpośredniej komunikacji z Twoimi klientami.

Masz w dłoni dodatkowy argument, który skieruje uwagę klientów na Twoje produkty i usługi lub umożliwi Ci dokonanie ukierunkowanej sprzedaży krzyżowej, a tym samym długofalowo zwiększy lojalność klientów.