podstawowe zalety | Connex Marketing Group

PODSTAWOWE ZALETY

Kontakt

ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ, ZATRZYMUJ KLIENTÓW. SYSTEMOWO.

Rosnąca konkurencyjność sprawia, że w sprzedaży i marketingu konieczne są rozwiązania wyróżniające się na tle innych. Dlatego inteligentne organizacje korzystają z wyjątkowego programu premiowego online do zarządzania, motywowania i zatrzymywania klientów, sprzedawców i dystrybutorów. Program ten długofalowo zwiększa obroty i pozytywnie wpływa na popularność organizacji wśród grup docelowych.

PROGRAMY PREMIOWE „READY FOR USE”!

Proponowane przez Connex programy premiowe online są przeznaczone do natychmiastowego zastosowania i opierają się na inteligentnym systemie motywowania i zarządzania. Obejmują prosty mechanizm gromadzenia punktów, system komunikacji z uczestnikami oparty na zdarzeniach wyzwalających (trigger) oraz niezwykle atrakcyjne nagrody. Szatę graficzną programu można błyskawicznie dostosować do identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa.

TWOJE KORZYŚCI

1 Samodzielne definiowanie krótko- i długoterminowych celów sprzedażowych
2 Możliwość indywidualizacji systemu punktów i bonów
3 Atrakcyjne nagrody z zakresu turystyki, rekreacji, lifestyle i upominków
4 Oparta na zdarzeniach wyzwalających (trigger) komunikacja mailowa z uczestnikami
5 Możliwość precyzyjnego reagowania dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym
6 Wygląd dostosowany do identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa
7 Dodatkowe środki komunikacji, np. sezonowe katalogi nagród

BUSINESS INSIGHTS. INTELIGENTNE DECYZJE.

Opcjonalnie Twój program premiowy może być wyposażony w panel z działającymi w czasie rzeczywistym, pożytecznymi narzędziami. Możesz grupować adresatów programu na podstawie ich aktywności, wysyłać wartościowe informacje do działu dystrybucji, rozpoznawać istniejące potencjały w zakresie zatrzymania klientów oraz zwiększać obroty tam, gdzie są na to największe szanse.

KOMUNIKACJA ONE-TO-ONE, KTÓRA MOTYWUJE

Program premiowy może być czymś znacznie więcej niż zestawem nagród.

Na życzenie wyposażymy Twój program premiowy w kompleksowe narzędzia komunikacyjne, umożliwiające wysyłanie zindywidualizowanych newsletterów oraz reagowanie na zdarzenia wyzwalające (trigger) zaistniałe po stronie uczestników – klientów, sprzedawców i dystrybutorów.

W ten sposób możesz utrzymywać kontakt z uczestnikami, przyciągać ich uwagę, zwiększać motywację i precyzyjnie oddziaływać na ich zachowanie.

PEŁNY SERWIS BEZ NAKŁADÓW WŁASNYCH

Zapewniamy pełną obsługę Twojego programu premiowego. Nie musisz przeznaczać własnych zasobów wewnętrznych na zamawianie, obsługę i logistykę nagród. Zapewniamy Ci prosty mechanizm przyznawania punktów, wyjątkowe zestawy nagród, maksymalną wygodę użytkowania i indywidualną szatę graficzną.

Na życzenie otrzymasz także skrojony na miarę interface, kompleksowe raporty wysyłane w czasie rzeczywistym i naszą pełną obsługę w zakresie administrowania systemem i realizacji programu.

100% ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ – 100% ZATRZYMANYCH KLIENTÓW