PROGRAMY VÝHOD / PŘIDANÉ HODNOTY | Connex Marketing Group

PROGRAMY VÝHOD / PŘIDANÉ HODNOTY

Kontakt

SOUTĚŽ O KLIENTY VYŽADUJE NOVÉ STRATEGIE

Nasycené trhy a velká konkurence vyžadují účinná opatření pro věrnost klientů a odlišení se od ostatních. Jak dokáže dodavatel energie trvale minimalizovat snahu odběratelů měnit dodavatele, jak může poskytovatel kreditních karet zvýšit atraktivitu značky a používání karty nebo jak si dokáže banka výrazněji udržet klienty prostřednictvím cíleného cross-sellingu?

Společnost Connex vyvinula inovativní řešení, která Vám umožní nabídnout spotřebitelům v rámci trvalých vztahů kromě přínosů produktů také vysoce motivující dodatečné výhody.

Máte k dispozici nejrůznější offline a online nástroje „made by Connex“:

EFEKTIVITA NÁKLADŮ DÍKY REFINANCOVÁNÍ

V rámci našich mnoha programů  výhod / přidané hodnoty jsme vybudovali dlouhodobá partnerství, která nám zajišťují jedinečné nákupní podmínky při získání výhod. Díky tomu můžete Vašim klientům poskytnout např. odměny v oblasti životního stylu a značkových výrobků nejen nákladově neutrálně, ale můžete dosáhnout i refinancování Vašich výdajů.

VĚRNOST SPOTŘEBITELŮ. ZVÝŠENÍ OBRATU. DÍKY SNADO POUŽITELNÉ PŘIDANÉ HODNOTĚ PRO VAŠE KLIENTY!

Zajistěte si pozitivní a trvalé účinky na Váš obchodní úspěch a řízení vztahů s klienty pomocí programu výhod / přidané hodnoty „made by Connex“:

 • Vyšší výnos
 • Odlišení od konkurence
 • Emocionalizace Vašeho produktu / služby
 • Trvalá věrnost klientů
 • Snížení cenové citlivosti
 • Trvalý pozitivní zážitek z užívání pro Vaše klienty
 • Zamezení stornování/změny
 • Jednodušší cross-selling
 • Podpora prodeje při akvizici termínů
 • Získání doporučení
 • Podnět pro pravidelný dialog

IDEÁLNÍ PRO VELKÉ CÍLOVÉ SKUPINY V OBLASTI B2C

Zvláště pro firmy, sdružení a společnosti s velkým počtem klientů a trvalými vztahy s klienty(např. dlouhodobé smlouvy) jsou programy výhod a přidané hodnoty Connex ideálním nástrojem pro trvalé udržení loajality a zvýšení obratů. Programy lze rychle přizpůsobit Vašim odvětvovým požadavkům a směrnicím firemního designu.

Pojišťovny
Banky
Leasingové společnosti
Vydavatelé kreditních karet
Marketingové společnosti
Dodavatelé elektřiny/plynu/energie
Spořitelny
Stavební spořitelny
Poskytovatelé telekomunikačních služeb
Členské svazy (např. automobilové kluby, odbory)

100% VĚRNOST KLIENTŮ – 0 % VÝDAJŮ

Vy sami určujete, koho chcete v rámci programu výhod / přidané hodnoty oslovit a motivovat. My se postaráme o celou realizaci a péči. Od koncepce a realizace Vašeho individuálního programu přes výběr a poskytování atraktivních odměn, doprovodných komunikačních prostředků, až po administrativu, logistiku a zákaznický servis.

ONE-TO-ONE KOMUNIKACE, KTERÁ SPOJUJE

V rámci programu výhod / přidané hodnoty Connex existuje mnoho příležitostí komunikovat s klienty osobně a pravidelně.

Vždy máte po ruce další argument, který Vám pomůže přitahovat pozornost na Vaše produkty a služby, zapojit se do cíleného cross-sellingu a podporovat tak dlouhodobou loajalitu.