motivace-zamestnancu | Connex Marketing Group

8 PILÍŘŮ ÚSPĚŠNOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ INCENTIVŮ K MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ

Z obsahu bezplatného Whitepaperu

  • Situační a emocionální angažovanost: v čem spočívá rozdíl?
  • Proč má tzv. show-efekt cenu zlata?
  • Ať žije svoboda výběru!
  • Které incentive prvky nastartují každého zaměstnance?
  • Daňově optimalizovaná motivace
Whitepaper Mitarbeitermotivation

Jak motivovat zaměstnance dlouhodobě?
Vyžádejte si Whitepaper zdarma!

Nadšení pro práci vzniká oceněním a uznáním výkonu. Spolupracovníci, kteří to zažijí, podávají lepší výkony, mají méně absencí a jsou loajální ke svému zaměstnavateli. V neposlední řadě také šíří dobrou náladu, která přispívá k příjemné pracovní atmosféře. V takovém prostředí se mnohem lépe dosahuje pracovních úspěchů a společnost se tak rychleji posouvá vpřed.

Také při náboru nových spolupracovníků se vedle mzdového ohodnocení klade čím dál tím větší důraz na incentive prvky, které jako zaměstnanecké benefity přispívají k optimální rovnováze mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců.

Jaká kritéria rozhodují o úspěšném nasazení incentivů v rámci motivace stávajících a získání nových spolupracovníků, se dozvíte z našeho Whitepaperu, připraveného speciálně k tomuto tématu.

Bitte auswählen!
Bitte die Datenschutzbestimmungen akzeptieren!
Po zadání vašich údajů dostanete e-mailem odkaz pro stažení požadovaného dokumentu. Jako vedoucí poskytovatel hodnotných incentive produktů s více než 32 lety zkušeností na trhu bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a děkujeme za vaši důvěru. Vaše údaje budou přenášeny zabezpečeně, prostřednictvím SSL spojení.