GENEROVÁNÍ DAT | Connex Marketing Group

GENEROVÁNÍ DAT

Kontakt

PROFESIONÁLOVÉ V PRODEJI A MARKETINGU SI JEDNODUŠE ZAJISTÍ DATA, KTERÁ POTŘEBUJÍ

Velké objemy dat, datově řízený marketing nebo one-to-one komunikace, to jsou horká témata, která dnes pracovníci v prodeji a marketingu nemohou ignorovat.

Systémová řešení Connex Vám poskytují inovativní řešení „out of the box“ pro generování leadů, souhlasů nebo rozšíření stávajících dat zákazníků pro cílená prodejní a marketingové aktivity.

Využijte naše komplexní služby – od poskytnutí systémového řešení s automatickým odměňováním přes one-to-one komunikaci newslettery a službu firemního designu, až po reporting.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA K IHNED POUŽITELNÝM DATŮM

1 Generování e-mailových adres pro nákladově efektivní komunikaci v reálném čase
2 Získání povolení k zasílání newsletterů pro legální online marketing
3 Generování leadů a zájemců o nákup
4 Aktualizace údajů stávajících klientů pro využití celého obratového potenciálu
5 Profesionální management dat pro flexibilní marketingové aktivity

NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ ZASÍLÁNÍ ODMĚN V RÁMCI GENEROVÁNÍ DAT

V souvislosti s tématem generování dat nevyhnutelně vzniká otázka:
„Jak mám motivovat svou cílovou skupinu cenově co nejvýhodněji, aby nám poskytla (další) osobní údaje?“

Potenciální i stávající zákazníci potřebují zvláště atraktivní a okamžitě využitelnou motivaci k tomu, aby Vám sdělili (další) osobní a především autentické údaje (skutečné e-mailové adresy). Atraktivita nabídky tedy zajišťuje kvalitu dat.

Logistický nástroj vyvinutý společností Connex Vám umožňuje využívat k odměňování vysoce motivující a nákladově efektivní poukazy a automaticky je odesílat v reálném čase bez interních nákladů.

ZÁŽITKY Z DOVOLENÉ PŘINÁŠEJÍ RELEVANTNÍ DATA

Connex vyvinul vysloveně zejména pro rozšířené použití v souvislosti s generováním dat nákladově efektivní poukazy na dovolenou (např. Connex cestovní poukaz) ve firemním designu, které lze pohodlně doručit příjemci přímo od stolu a kdykoli prostřednictvím e-mailu.

KOMUNIKACE 1

WEBOVÁ STRÁNKA 2

Sběr dat
Generování souhlasů
Generování leadů
Aktualizace dat

E-MAIL 3

Automatické zasílání
poukazů v reálném čase

SOUHLAS A LEADY 4